Προφίλ

Η NB Medical είναι μια Ελληνική εταιρεία, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή & εμπορία ιατρικών μηχανημάτων & υλικών, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων κυρίως για την επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία, νευροακτινολογία και για την αγγειοχειρουργική.

Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 και έχει έδρα στο Μαρούσι – Αθήνα. Το 2017 δημιούργησε υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, για την καλύτερη υποστήριξη των πελατών στην Βόρεια Ελλάδα.

Η NB Medical είναι επίσημος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εταιρειών με προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.

Συνεργασίες

Πιστοποιήσεις

Η NB Medical διαθέτει πιστοποιητικό διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τον Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΥΑ.ΔΥ 88/Γ.Π.οικ./1348/2004.